Hvem kan få fremrykket COVID-vaccination før 140 dage?


1. Krydsvaccinerede

2. Særligt sårbare patienter som tilbydes 3. stik før 140 dage efter 2. stik


1.

Har du fået AstraZeneca og efterfølgende enten  Pfizer eller Moderna, så kan du nu få dit 3. stik.

også selvom der ikke er gået 4 ½ måneder (140 dage), hvis du skal ud at rejse og møder udfordringer i forbindelse med andre landes indrejsekrav.


2.

Der tilbydes nu et 3. stik til en gruppe personer, som har et meget svækket immunforsvar. Det gælder persone med følgende sygdomme eller tilstande, som allerede har et aktivt forløb på en sygehusafdeling for sygdommen/tilstanden:


 • Leukæmi
 • Myelodysplastisk syndrom
 • Myelomatose
 • Lymfom
 • Myelofibrose
 • Aplastisk anæmi
 • Knoglemarvstransplanterede
 • Primær immundefekt
 • HIV-infektion med udtalt immundefekt
 • Kræftsygdom med aktiv kemoterapi i 2021


Behandling med et af følgende lægemidler i løbet af 2021:

 • Rituximab (behandling inden for 6 mdr. før 1. covid-19 vaccinedosis)
 • Ocrelizumab (behandling inden for 6 mdr. før 1. covid-19 vaccinedosis)
 • Alemtuzumab
 • ATG
 • Ciclosporin
 • Tacrolimus
 • Mycophenolat
 • Immunglobulin substitution
 • Sphingosin-1-phosphat receptor inhibitorer
 • Transplantation, herunder organtransplantation, knoglemarvstransplantation, stamcelletransplantation og kunstig hjertepumpe
 • Stamcelletransplantation. Der tilbydes et fuldt nyt vaccinationsregime, dvs. to doser mRNA-vaccine, til disse patienter 2-3 måneder efter stamcelletransplantationen.
 • Hæmodialyse eller peritonealdialyse


Ud over personer omfattet af listen ovenfor, vil der være nogle særligt sårbare patienter med visse alvorlige reumatologiske lidelser fx vaskulitis, sclerodermi eller Systemisk Lupus Erythematosus, som efter en individuel lægefaglig vurdering kan tilbydes et 3. stik eller et nyt, fuldt vaccinationsregime.